Vil du være med ?

Meld dig ind ved at sende en mail til foreningens kasserer Jørgen Overgaard

jobovergaard@gmail.com

Medlemskontingent 200,00 kr.

Unge under uddannelse 75,00 kr.

Familie kontingent 300,00 kr.